teisipäev, 9. oktoober 2018

Sookure Lasteaia projekt „Kõik õue!“
SOOKURE LASTEAIA PROJEKT
„ KÕIK ÕUE !“
Miks ?
·        Rohke värskes õhus viibimine aitab ennetada väikelaste füüsilise ja vaimse tervisega seotud riske ning on soodne laste arengule.
·        Õues viibinud lapsed on toas rahulikud ning keskendumisvõimelised, kasvab spontaanne tähelepanuvõime.
·         Õuesolemisega harjunud lastel ei ole looduses kunagi igav, see on neile lõputu seiklus.
·        Loodusest saadavad kogemused mõjuvad soodsalt laste tervisele, motoorsetele võimetele, õpivõimele ja loomingulisusele, aitavad kaasa positiivsete sotsiaalsete suhete arengule ja koostööoskuse kujunemisele.
·        Õuesolemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks – neil on võimalik aastaringselt jälgida taimi ja loomi nende erinevates arengustaadiumides. Vahetu kogemus looduse seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku suhtumist. 


EESMÄRK?
·        Iga ilmaga igal aasta-ajal  iga päev viibida õues niipalju kui võimalik-  hommikul, lõunal õhtul
·        Kõik õppetegevused, mida on võimalik õues läbiviia toimuvad õues
·        Õppeaasta jooksul koguda võimalikult palju õues viibitud minuteid.

KUIDAS ?
·        Iga päev märkida tabelisse laste päeva jooksul õues viibitud minutid.
·        Iga nädala lõpus teeb rühm kokkuvõtte nädala jooksul õues viibitud minutitest

LAPSEVANEMAD:
·        Võimalusel palun pange lapse kappi/korvi  varuriided. Pimedal ajal teeb õuesviibimise põnevamaks tasku- või pealamp.


Fotonäitus "Sügis meie ümber"

laupäev, 29. september 2018

Täname

Täname, et võimaldasite meile, reedel, õppepäeva-väljasõidu Viljandimaale.

Anneli, Merje, Kirsti